Biz Kimiz

Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, bir proje ofisi ve projeye destek vermek üzere faaliyette bulunan bir danışma kurulundan oluşmaktadır.