Proje Hakkında

PROJE HAKKINDA

Projenin Gerekçesi

Kadınların çocukluk yaşarından itibaren yaşamlarında erkeklerden farklı olarak pek çok güçlükle karşılaşmaktadır. Zamanla erkeklerle aralarındaki çizgi ve ‘dışarıda tutulma’ durumu artarak devam etmektedir. İş hayatına da yansıyan bu durum, güçle özdeşleşen şirketler dünyasında kadınlara yer olmadığı düşüncesini desteklemektedir. Bu güçlükleri aşmayı başararak üst yönetimde yer alabilen az sayıdaki kadın ise ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Üst düzey yönetici olmayı tüm güçlüklere rağmen başarabilmiş kadınlar ise yönetim kurullarına yükselme noktasında daha şiddetli bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Kadın erkek eşitliği sadece temel bir insan hakkı olması açısından değil, bu eşitliğin sağlanmasının sosyo- ekonomik sonuçları açısından da önemlidir.

Birleşmiş Milletler Genel Meclisi bu eşitsizliği ele almak ve ortadan kaldırmak amacıyla 2010 yılında Kadın Erkek Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi ‘UN Woman’ı (BM Kadın) kurdu. Gecikmiş olarak da olsa bu birimin kurulması insan hakları ve sosyal gelişme açısından büyük önem taşımaktadır.

Kadınların dışarıda tutulması durumu Türkiye’de de endişe vericidir. Türkiye’de İMKB şirketlerinde yer alan ve hissedar olmayan profesyonel kadın üyelerin oranı 2012 Ekim ayı itibarıyla % 4,9 ve bağımsız kadın üye oranı ise % 1,8’dir. Yönetim kurulları çoğunlukla birbirini tanıyan, benzer düşüncelere sahip, aynı şirketler grubunda yer alan ve aynı piyasalarda deneyim kazanmış, aile şirketleri özelinde ise çoğunlukla aynı aileden gelen homojen ekiplerden oluşmaktadır. 2011 yılında profesyonel ve hissedar kadınların İMKB şirketleri yönetim kurullarındaki oranı %11 iken 2012 yılında uygulamaya konan ve halka açık şirketlerin yönetim kurullarında 1/3 oranında bağımsız üye olmasını zorunlu kılan düzenlemenin ilk kez uygulandığı 2012 yılında şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyelerini büyük ölçüde erkek adaylar arasından seçmesi ile % 11’e gerilemiştir.  Bağımsız Kadın Direktörler Projesi İMKB yönetim kurullarında var olan bu tabloyu düzeltebilmek ve kadınların yönetim kullarında daha fazla temsil edilmesini sağlayabilmek için başlatılmıştır.

NEDEN KADIN ÜYE?

Şirketler yönetim kurullarında kadın üyelere yer vererek aşağıda yer alan sonuçlara ulaşabilirler:

    -Yönetim kurulunda bağımsız kadın üye sayısı ile birlikte karar kalitesini ve şirket performansını artırmak
    -Yönetim kurullarında kadın-erkek dengesini sağlayarak karar kalitesini artırmak
    -Yönetim Kurullarının daha etkin görev yapabilmeleri için farklı görüş ve bakışa açısına sahip üyelerden oluşması
    -SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu sağlamak
    -Şirketlerde risk alma eğiliminin dengelenmesi
    -Sosyal sorumluluk ve çevreye özeni artırmak
    -Bağımsızlık unsurunun güçlendirilmesi

PROJENİN AŞAMALARI

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, İsveç Başkonsolosluğu'nun 2012-2015 yıllları  arasında sağladığı destek ve Egon Zehnder'in işbirliği içinde tasarladığı proje kapsamında şirketlerin "uygun kadın yönetim kurulu adayı bulma" konusunda hakla açık şirketlere destek olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla öncelikli olarak yönetim kurulunda görev yapmaya hazır kadınlardan oluşan bir veri tabanı oluşturarak Türkiye’de ‘Yönetim Kurullarında Görev Almaya Hazır’ kadınların envanterinin çıkartılmasını ve ardından şirketlerin ihtiyacına uygun kadın adaylar ile talepte bulunan şirketlerin eşleştirilmesini öngörülmektedir. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Türkiye’deki yönetim kurullarında bağımız üye olarak görev yapabilecek yetkinlik ve yeterlilikte kadınların bulunduğunu ancak bu kadınların erkek ağırlıklı ilişki ağları içinde yer almadıkları için yok sayıldıklarını savunmaktadır. Nitekim Avrupa’da da bu eksikliği gidermek amacıyla işletme ve iş İdaresi fakülteleri tarafından yapılan Global Board Ready Women (GBRW) Projesi kapsamında kısa süre içinde Avrupa’da 8000’e yakın kadın aday belirlenmiştir. Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, GBRW projesine dahil olarak veri tabanında yer alacak aday kadın üyelerin Avrupa şirketlerinin yönetim kurullarında da görev almasına imkan sağlamıştır.

Proje kapsamında, BIST şirketleri yönetim kurullarında kadın direktör oranının yüzde 25’e ulaşması, Türkiye’de yönetim kurulunda kadın direktör bulunmayan şirket kalmaması, yönetim kurullarının kadın üyelerle güçlendirilmesi hedefleniyor.