Image
tr quote

PROJE AŞAMALARI

 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, İsveç Başkonsolosluğu'nun 2012-2015 yıllları  arasında sağladığı destek ve Egon Zehnder'in işbirliği içinde tasarladığı proje kapsamında şirketlerin "uygun kadın yönetim kurulu adayı bulma" konusunda hakla açık şirketlere destek olmayı hedeflemektedir.

 

Bu amaçla, öncelikli olarak yönetim kurulunda görev yapmaya hazır kadınlardan oluşan bir veri tabanı oluşturarak Türkiye’de ‘Yönetim Kurullarında Görev Almaya Hazır’ kadınların envanterinin çıkartılmasını ve ardından şirketlerin ihtiyacına uygun kadın adaylar ile talepte bulunan şirketlerin eşleştirilmesini öngörülmektedir.

 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, Türkiye’deki yönetim kurullarında bağımız üye olarak görev yapabilecek yetkinlik ve yeterlilikte kadınların bulunduğunu ancak bu kadınların erkek ağırlıklı ilişki ağları içinde yer almadıkları için yok sayıldıklarını savunmaktadır. Nitekim Avrupa’da da bu eksikliği gidermek amacıyla işletme ve iş İdaresi fakülteleri tarafından yapılan Global Board Ready Women (GBRW) Projesi kapsamında kısa süre içinde Avrupa’da 8000’e yakın kadın aday belirlenmiştir.

 

Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, GBRW projesine dahil olarak veri tabanında yer alacak aday kadın üyelerin Avrupa şirketlerinin yönetim kurullarında da görev almasına imkan sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir.