En az üniversite mezunu olmak

En az İngilizce ve Türkçeyi sözlü ve yazılı iletişimde yetkin olarak kullanabilmek

En az 15 yıl toplam iş deneyimine sahip olmak ve aşağıdaki iki alandan birinde uzman olmak:

a) Şirket yönetimi

 

  • Halka açık bir şirkette en az 5 yıl kar /zarar sorumluluğu taşıyan bir görevde bulunmak
  • Orta veya büyük ölçekli bir şirkette üst düzey ( genel müdür veya doğrudan genel müdüre rapor veren)  yönetici pozisyonunda çalışmış olmak
  • Uluslararası belli başlı yönetim danışmanlığı şirketlerinde kıdemli uzman veya ortak olarak en iyi uygulamaları büyük ölçekli şirketlerde en az 5 yıl süre ile uygulamış olmak
  • En az 10 yıl bütçe sorumluluğu taşımış olmak

 

b)  Profesyonel yetkinlik

 

  • Temel yönetim fonksiyonlarından birinde uygulamalı çalışan akademisyen olmak
  • Kar amacı gütmeyen uluslararası kurumlarda üst düzey yöneticilik yapmış ve bütçe yönetmiş olmak 
  • Profesyonel hizmet firmalarında (denetim, hukuk)  ortaklık yapmış olmak ve yönetim kurulunda ve/veya komitelerinde görev almış olmak
  • Düzenleyici otoritelerde ilgili fonksiyonlarda kıdemli uzmanlık ve üst düzey yöneticilik yapmış olmak 

Eğitim veya çalışma nedeniyle Türkiye dışında uluslararası deneyim kazanmış olmak veya iş deneyiminin bir kısmını uluslararası sermaye yapısına sahip bir şirkette kazanmış olmak

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve şirketler hukukunun yönetim kurullarının sorumlulukları ve kurumsal yönetim ile ilgili maddelerine ve iş etiğinin genel kabul görmüş standartlarına vakıf olmak

Finansal tabloları okuyup yorumlayabilmek

  • Aday olarak değerlendirilecek her şirket için SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan bağımsızlık kriterlerini karşılamak
  • Şirketin faaliyet gösterdiği sektörle veya en az iki sektörle ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak