1
2
34
Independent Woman Directors
Independent Woman DirectorsIndependent Woman Directors
910
11

Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, Türkiye’deki halka açık şirketlerin yönetim kurullarında kadın direktör oranının artması ve bu artışın bağımsız üye kontenjanlarında kadınlara öncelik verilerek sağlanması hedefine yönelik olarak Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) tarafından tasarlanmış olup İsveç Başkonsolosluğu’nun hibe desteği (2012-2015) ve Egon Zehnder Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

 

Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, projede yer alan hedefleri gerçekleştirmek üzere görev yapan bir Proje Ofisi ve proje grubuna danışmanlık yaparak proje hedeflerine ulaşmada katkı sağlamak üzere oluşturulan bir Danışma Kurulu'ndan oluşmaktadır.