PROJE HAKKINDA

 

Kadınlar, çocukluk yıllarından itibaren yaşamlarında erkeklerden farklı olarak pek çok güçlükle karşılaşmaktadır. Zaman geçtikçe, kadınların erkeklerle arasındaki çizgi ve ‘dışarıda tutulma’ durumu artarak devam etmektedir. İş hayatına da yansıyan bu durum, güçle özdeşleşen şirketler dünyasında kadınlara yer olmadığı düşüncesini desteklemektedir.

 

Bu güçlükleri aşmayı başararak üst yönetimde yer alabilen az sayıdaki kadın ise ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Üst düzey yönetici olmayı tüm güçlüklere rağmen başarabilmiş kadınlar ise yönetim kurullarına yükselme noktasında daha şiddetli bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır.

tr quote 2

 

Birleşmiş Milletler Genel Meclisi bu eşitsizliği ele almak ve ortadan kaldırmak amacıyla 2010 yılında Kadın Erkek Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi ‘UN Woman’ı (BM Kadın) kurdu. Gecikmiş olarak da olsa bu birimin kurulması insan hakları ve sosyal gelişme açısından büyük önem taşımaktadır.

Kadınların dışarıda tutulması durumu Türkiye’de de endişe vericidir. Türkiye’de İMKB şirketlerinde yer alan ve hissedar olmayan profesyonel kadın üyelerin oranı 2012 Ekim ayı itibarıyla %4.9 ve bağımsız kadın üye oranı ise %1.8’dir.

 

Yönetim kurulları çoğunlukla birbirini tanıyan, benzer düşüncelere sahip, aynı şirketler grubunda yer alan ve aynı piyasalarda deneyim kazanmış, aile şirketleri özelinde ise çoğunlukla aynı aileden gelen homojen ekiplerden oluşmaktadır. 2011 yılında profesyonel ve hissedar kadınların İMKB şirketleri yönetim kurullarındaki oranı %11 iken 2012 yılında uygulamaya koyulan ve halka açık şirketlerin yönetim kurullarında 1/3 oranında bağımsız üye olmasını zorunlu kılan düzenlemenin ilk kez uygulandığı 2012 yılında şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyelerini büyük ölçüde erkek adaylar arasından seçmesi ile %11’e gerilemiştir.

Image
tr quote 3

NEDEN KADIN ÜYE?

 

Şirketler yönetim kurullarında kadın üyelere yer vererek aşağıda yer alan sonuçlara ulaşabilirler:

 

  • Yönetim kurulunda bağımsız kadın üye sayısı ile birlikte karar kalitesini ve şirket performansını artırmak
  • Yönetim kurullarında kadın-erkek dengesini sağlayarak karar kalitesini artırmak
  • Yönetim Kurullarının daha etkin görev yapabilmeleri için farklı görüş ve bakışa açısına sahip üyelerden oluşması
  • SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu sağlamak
  • Şirketlerde risk alma eğiliminin dengelenmesi
  • Sosyal sorumluluk ve çevreye özeni artırmak
  • Bağımsızlık unsurunun güçlendirilmesi